Blomster ART
"Jag såg den oändlige, allvetande och allsmäktige Guden på ryggen, då han gick fram och jag hissnade! Jag spårade efter Hans fotsteg över naturens fält och märkte uti vartenda, även i dem jag näppligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en outrannsaklig fullkomlighet. Jag såg där, huru alla djur underhölls av växterna, växterna av jorden, jorden av jordklotet; huru jordklotet välvdes natt och dag kring solen, som gav det liv."
(Ur Linnés Systema Natura 1745.)
Linné 2007
4535 meter konst och blommorI sommarens stora kulturevenemang möts konstnärer från Lidköping och florister från stadens blomsterhandlare och trädgårdsmästerier i "Blomster Art".

I tio spännande installationer i stadens centrum och stadsträdgård möter konsten blommorna. Gå de fyra kilometrarna och bli en del av det kulturella mötet.

Den 16 juni invigs Blomster ART. Konsten är sedan öppen för besök hela sommaren fram till den 19 augusti.

Projektet är den enskilt största kulturella satsningen i Lidköping under Linnejubiléet och arrangeras i samarbete med Lidköpings kommun, konstnärsföreningen Lidan, de enskilda konstnärerna och Lidköpings blomsterhandlare.


Läs mer om konstverken och floristerna

Konstverken och de florister som varit med och skapat dem presenteras närmare här »
 
4/7 kl 11.00 Konst- och blomstervandring

med stadsträdgårdsmästaren Gösta Nilsson och konstnären Göran Elisson. Samling vid dammen i Stadsträdgården.


Lidköping - Den Blomstrande Staden

Lidköping - Den blomstrande staden

 
Är varumärket för Linnéjubileet i Lidköping 2007. Lidköping är staden med ett levande konst- och kulturliv, ett aktivt näringsliv och en turistnäring som blomstrar i många olika avseenden. I år firar vi 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse och staden blir fylld av aktiviteter. Lidköping har länge varit känd för sina fina planteringar och i sommar blomstrar stadens parker, gator och torg av både blommor, konst och kultur i Linnés anda.

Välkomna till Lidköping - Den Blomstrande Staden!
ENTOS ab